Att tänka på med släp

Regler för släpvagn

Aktuella regler för släpvagnar hittar du på följande sidor.
Nedan hittar du även lite kortfattad information om reglerna som gäller:

Körkortsregler

För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B eller utökad behörighet B och i vissa fall behörighet BE.

B- behörighet är tillräckligt i två fall:

 • För släpvagnar som har en totalvikt på högst 750 kg,
 • För släpvagnar med en totalvikt över 750 kg:Dragbilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt får inte överstiga 3500 kg.

B-körkort, utökad behörighet B

Du får köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg. Släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 4 250 kg.

BE- behörighet krävs om:

 • Släpvagnens totalvikt är större än bilens tjänstevikt.
 • Dragbilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt överstiger 3500 kg.

Hur tung släpvagn bilen får dra

Obromsad släpvagn Registrerad släpvagn med fjädring men utan bromssystem.

Bilar utan EEG godkännande, dvs. bilar tillverkade t.o.m. 1996 får dra en obromsad släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg.

Bilar med EEG godkännande, dvs bilar tillverkade från 1996 får dra en obromsad släpvagn på högst den släpvagnsvikt som anges i bilens registreringsbevis sid 2 vid T51B. Här anges Sammanlagda högsta släpvagnsvikt för obromsad släpvagn i kg. ( I detta fall anges släpvagnsvikt vilket är släpvagnens tjänstevikt + den verkliga lasten).

Den maximala släpvagnsvikten enligt dragbilens registreringsbevis (släpvagnens vikt inkl. last och kopplingsbelastning) får aldrig överstigas.

Hastighetsregler

 • Hastigheten vid körning med släpvagnar regleras av tre olika begränsningar utöver de allmänna hastighetsbegränsningarna:
 • För långsamtgående fordon, (s.k. efterfordon), t.ex. båtupptagningsvagnar. Dessa är ej registrerade fordon utan broms och fjädring, som alltid skall vara utrustade med LGF-skylt.
 • Vid körning på allmän väg krävs alltid blinkers. Efter mörkrets inbrott krävs dessutom belysning.

Obromsade släpvagnar Registrerad fjädrad men obromsad släpvagn med en totalvikt som inte överstiger dragbilens halva tjänstevikt, dock högst 750 kg får framföras i 80 km/tim.

Checklista

Är backspeglarna rätt inställda? Räcker bilens ordinarie backspeglar?
Är elkontakten ansluten? Fungerar alla lyktor och blinkrar?
Är lasten säkrad? Är den placerad så att kultrycket är rätt?
Är den demonterbara kulan rätt fastsatt i bilen?
Är katastrofbromsvajern* rätt fastsatt i bilen?
Är släpvagnens parkeringsbroms lossad?
Har du kopplat rätt?
*) Lägg inte vajern runt kulhalsen om det finns en ögla att fästa den i. Vissa EU-typgodkända kulkopplingar saknar dock ögla för att fästa katastrofbromsvajern i.

Har du kopplat rätt?

1.
Den här typen av kulhandske ska vara försedd med en lås- eller spärrtillsats, som ser till att den förblir i ett låst läge.
2.
På den här kulhandsken ska handtaget vara i uppfällt läge när du gör sammankopplingen. När kulan hamnat rätt i kulhandsken, går handtaget automatiskt till ett låst läge som bilden visar.
3.

På den här typen av kulhandske ska handtaget lyftas uppåt och därefter framåt, när du kopplar kulhandsken på kulan. Efter sammankopplingen ska handtaget tillbaka till urspungsläget. 

Slutlig kontroll
Kontrollera att kulan har gått in i handsken. Så här får kulan inte synas.

Montering av kulor

Så här monteras de olika typerna av kulor:
 • Vrid det gröna handtaget medurs till spärrat läge.
 • Skjut in kuldelen på kopplingstappen så långt att handtaget vrids upp till det övre läget på bilden och signalstiftet befinner sig i det läge som bilden visar.
 • Vänd kuldelen så att kulan pekar nedåt.
 • Skruva ur vredet.
 • Drag ut vredet så långt det går och skjut samtidigt in kuldelen.
 • Vrid kuldelen så att kulan pekar uppåt.
 • Skruva in vredet i botten.
 • Tryck in låsknappen.
 • Vrid handtaget framåt enligt pilen på bilden.
 • Skjut in kuldelen med kulan i det läge som bilden visar.
 • Vrid kuldelen så att kulan kommer uppåt.
 • Dra tillbaka handtaget och kontrollera att låsknappen går tillbaka till sitt ursprungsläge.
Följ noggrant fabrikantens anvisningar för montering av kuldelen. Se till att de kopplingsdelar som ska sammanfogas är fria från smuts och väl infettade. När kuldelen inte är monterad, ska kopplingstappen skyddas från smuts med en kåpa.