Att tänka på med släp

Regler för släpvagn

Aktuella regler för släpvagnar hittar du på följande sidor.
Nedan hittar du även lite kortfattad information om reglerna som gäller:

Körkortsregler

För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B eller utökad behörighet B och i vissa fall behörighet BE.

B- behörighet är tillräckligt i två fall:

B-körkort, utökad behörighet B

Du får köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg. Släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 4 250 kg.

BE- behörighet krävs om:

Hur tung släpvagn bilen får dra

Obromsad släpvagn Registrerad släpvagn med fjädring men utan bromssystem.

Bilar utan EEG godkännande, dvs. bilar tillverkade t.o.m. 1996 får dra en obromsad släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg.

Bilar med EEG godkännande, dvs bilar tillverkade från 1996 får dra en obromsad släpvagn på högst den släpvagnsvikt som anges i bilens registreringsbevis sid 2 vid T51B. Här anges Sammanlagda högsta släpvagnsvikt för obromsad släpvagn i kg. ( I detta fall anges släpvagnsvikt vilket är släpvagnens tjänstevikt + den verkliga lasten).

Den maximala släpvagnsvikten enligt dragbilens registreringsbevis (släpvagnens vikt inkl. last och kopplingsbelastning) får aldrig överstigas.

Hastighetsregler

Obromsade släpvagnar Registrerad fjädrad men obromsad släpvagn med en totalvikt som inte överstiger dragbilens halva tjänstevikt, dock högst 750 kg får framföras i 80 km/tim.

Vill du ha hjälp med släpval, eller lite tips inför besiktningen?

Inga frågor är för små eller stora för oss!

Checklista

Är backspeglarna rätt inställda? Räcker bilens ordinarie backspeglar?
Är elkontakten ansluten? Fungerar alla lyktor och blinkrar?
Är lasten säkrad? Är den placerad så att kultrycket är rätt?
Är den demonterbara kulan rätt fastsatt i bilen?
Är katastrofbromsvajern* rätt fastsatt i bilen?
Är släpvagnens parkeringsbroms lossad?
Har du kopplat rätt?
*) Lägg inte vajern runt kulhalsen om det finns en ögla att fästa den i. Vissa EU-typgodkända kulkopplingar saknar dock ögla för att fästa katastrofbromsvajern i.

Har du kopplat rätt?

1.
Den här typen av kulhandske ska vara försedd med en lås- eller spärrtillsats, som ser till att den förblir i ett låst läge.
2.
På den här kulhandsken ska handtaget vara i uppfällt läge när du gör sammankopplingen. När kulan hamnat rätt i kulhandsken, går handtaget automatiskt till ett låst läge som bilden visar.
3.

På den här typen av kulhandske ska handtaget lyftas uppåt och därefter framåt, när du kopplar kulhandsken på kulan. Efter sammankopplingen ska handtaget tillbaka till urspungsläget. 

Slutlig kontroll
Kontrollera att kulan har gått in i handsken. Så här får kulan inte synas.

Vill du ha hjälp med släpval, eller lite tips inför besiktningen?

Inga frågor är för små eller stora för oss!

Montering av kulor

Så här monteras de olika typerna av kulor:
Följ noggrant fabrikantens anvisningar för montering av kuldelen. Se till att de kopplingsdelar som ska sammanfogas är fria från smuts och väl infettade. När kuldelen inte är monterad, ska kopplingstappen skyddas från smuts med en kåpa.
fimab_logo

Vi har flyttat!

Nu hittar ni oss på nya adressen:
Ånghammargatan 6B, 721 33 Västerås